Zenon Szymański, lat 50

Mam za sobą zawał, wykonano mi w szpitalu angioplastykę, ale miażdżyca nadal się rozwijała. Gdy po 25 zabiegach chelacyjnych poczułem się zdecydowanie lepiej, wykonałem badania. Ich wyniki dowiodły, że nie tylko został zahamowany rozwój choroby, lecz zmiany zaczęły się cofać. Uważam, że to wspaniałe.

Nasze placówki
NZOZ CHEL - MED
ul. Dzika 4a, Warszawa
604 450 000, 22 746 91 91
Białostockie Centrum Chelatacji
ul. Rzymowskiego 43/28, Białystok
604 450 000, 85 744 97 97
NZOZ OL - MED
ul. Janowicza 30a, Olsztyn
604 450 000