Chelatacja poprawia ukrwienie, co ma wpływ na funkcjonowanie całego organizmu.

Chelatacja działa na organizm kompleksowo.

Z jednej strony EDTA wiąże się z wolnymi rodnikami, które mogą uszkodzić sródbłonek.

Z drugiej kuracja usuwa wapń z blaszek miażdżycowych, powodując oczyszczenie naczyń krwionośnych ze złogów lipidowo-cholesterolowych. Uwapnione złogi miażdżycowe, w miarę ich narastania przez lata, utrudniają coraz bardziej swobodny przepływ krwi, a tym samym doprowadzanie tlenu i substancji odżywczych do tkanek i komórek. Liczne badania wykazały wyraźny pozytywny efekt terapii chelatowej na stan i drożność naczyń krwionośnych oraz na przepływ krwi, zarówno przez małe, jak i przez duże naczynia krwionośne. Odtykanie naczyń rozpoczyna się od tych najdrobniejszych.

Miażdżyca naczyń mózgowych prowadzić może do ostrego niedotlenienia mózgu i w konsekwencji do udaru mózgu, a przewlekłe niedotlenienie – do zmian otępiennych. Po chelatacji następuje wyraźna poprawa ukrwienia mózgowia, a tym samym zapobiegamy wystąpieniu udaru i zmian otępiennych.
Miażdżyca naczyń wieńcowych prowadzi do zawału serca. Po terapii chelatowej następuje zdecydowana poprawa czynności serca nawet w zaawansowanej chorobie niedokrwiennej.
Miażdżyca naczyń kończyn dolnych wywołuje bóle niedokrwienne, jak również powoduje zgorzel i konieczność amputacji (zwłaszcza u chorych na cukrzycę). Chorzy po kroplówkach z EDTA bardzo często unikają tych smutnych operacji.
Miażdżyca drobnych naczyń gruczołów, doprowadzająca do ich gorszego ukrwienia, bardzo często osłabia czynności płciowe. Chelatacja poprzez poprawę ukrwienia gruczołów czynność tę zdecydowanie poprawia.

Chorzy już w trakcie chelatacji zwykle zgłaszają ustępowanie szumu w uszach, poprawę słuchu, wzroku, pamięci, zmniejszenie się bólu, poprawę wydolności płciowej, wyraźną poprawę stanu skóry i włosów oraz inne pozytywne zmiany, niektórzy nawet już po pierwszych wlewach. Wszystkie te objawy są jednoznacznymi znakami pomyślnie przebiegającej rewitalizacji, czyli powrotu normalnej dla konkretnego wieku sprawności biologicznej. Szczególnie interesujące są relacje osób z objawami zgorzeli nóg, ponieważ ci chorzy bardzo emocjonalnie przeżywają stopniową poprawę po kolejnych zabiegach, widząc i odczuwając, że oddala się od nich groźba amputacji kończyny.

Dr Garry Gordon, który od 40 lat prowadzi badania nad chelatacją, powiedział „Chelatacja to najbezpieczniejszy i najbardziej skuteczny sposób, aby oczyścić nasz organizm z toksyn, metali ciężkich i usuwania osadów wapnia, które przez lata odkładają się w tętnicach, tworząc złogi”.

Dr Elmer M. Cranton – autor wielu prac naukowych na temat chelatacji EDTA wyjaśnia, że wszystkie te dobrodziejstwa (udrażnianie naczyń krwionośnych, leczenie miażdżycy) występują, gdy poprawia się krążenie krwi w całym ciele, a poszczególne tkanki i narządy są lepiej odżywione.

Aby nastąpił pełny efekt terapii, czasami trzeba poczekać nawet kilka miesięcy od zakończenia serii zabiegów. Wynika to z faktu, że musi upłynąć pewien czas potrzebny do regeneracji zniszczonych tkanek. Chelatacja EDTA poprzez korekcję podstawowej przyczyny procesu chorobowego umożliwia organizmowi samodzielne przeprowadzenie leczniczych procesów naprawczych.

W autorskich badaniach Melzer i Kitchell używali EDTA do leczenia 10 mężczyzn, którzy byli ciężko niepełnosprawni z powodu chorób serca i cierpieli na niestabilną dusznicę. Po około 20 wlewach terapia została przerwana z powodu początkowych rozczarowujących rezultatów. Trzy miesiące później 9 z 10 pacjentów wróciło, aby donieść o znaczącej uldze w dusznicy, pomimo braku zmiany w ich stylu życia, takich jak porzuceniu palenia, czy nawyków żywieniowych. To trzymiesięczne opóźnienie w pełnych korzyściach pozostaje stałą cechą obserwowaną od ponad czterdziestu lat, przez stosujących chelatację lekarzy. To opóźnienie sugeruje, że EDTA koryguje metaboliczne zakłócenia, pozwalając na następcze zdrowienie, pojawiające się z czasem.

Nasze placówki
NZOZ CHEL - MED
ul. Dzika 4a, Warszawa
Rejestracja: 662 444 466
Dr Siwik: 604 450 000
Białostockie Centrum Chelatacji
ul. Rzymowskiego 43/28, Białystok
Dr Siwik: 604 450 000
NZOZ OL - MED
ul. Janowicza 30a, Olsztyn
Dr Siwik: 604 450 000