Super Express

Trzy pytania o chelatację

Co to jest? 
To nowa, nieoperacyjna metoda leczenia zmian miażdżycowych. Polega ona wprowadzeniu w postaci kroplówki syntetycznego aminokwasu EDTA, który łącząc się z metalami, wychwytuje jony wapnia. Tworzą się w ten sposób tzw. związki kleszczowe z wapniem. Blaszka pozbawiona wapnia stopniowo rozpuszcza się, aż całkiem zniknie. Wapń ze składnikiem EDTA tworzy zaś trwały, dobrze rozpuszczalny związek, który jako zbędny wydalany jest z organizmu.

Jak wpływa na organizm? 
Kuracja powoduje oczyszczenie naczyń krwionośnych ze złogów lipidowo-cholesterolowych. Liczne badania wykazały pozytywny wpływ terapii na stan i drożność naczyń krwionośnych oraz na przepływ krwi. Po chelatacji następuje wyraźna poprawa ukrwienia, a tym samym zapobiegamy wystąpieniu dolegliwości będących następstwem zmian miażdżycowych. Kuracja pomaga wyeliminować ból wieńcowy, poprawia krążenie w naczyniach mózgu i nerek, stabilizuje ciśnienie tętnicze krwi, zmniejsza zapotrzebowanie na insulinę, łagodzi duszność oddechową. Chorzy już w trakcie chelatacji zwykle zgłaszają ustępowanie szumu w uszach, poprawę słuchu, wzroku, pamięci, zmniejszenie się bólu, poprawę wydolności płciowej, wyraźną poprawę stanu skóry i włosów.

Czy jest bezpieczna? 
Prawidłowo przeprowadzona chelatacja jest terapią efektywną i nie stwarza żadnego ryzyka dla pacjenta. Dotychczas nie odnotowano żadnych groźnych lub mniej groźnych powikłań. EDTA jest 3,5 razy mniej toksyczny od aspiryny zażywanej codziennie przez miliony osób. W organizmie nie zmienia swej postaci, a jedynie łączy jony szkodliwych metali, które dostają się do organizmu wraz z zanieczyszczonym powietrzem, wodą, pożywieniem. Następnie EDTA jest w 100% wydalany wraz z moczem.
W Stanach Zjednoczonych terapię z powodzeniem stosuje ponad 2000 lekarzy. Są oni zrzeszeni w ACAM (American College of Advacement Medicine), które służy wymianie doświadczeń, prowadzeniu badań oraz opracowaniu standardów leczenia. Według statystyk ACAM terapię przeprowadzono u ponad miliona pacjentów. W Polsce kuracja prowadzona jest w ponad 80 ośrodkach zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Terapii Chelatowej. Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie terapii chelatowej.

Nasze placówki
NZOZ CHEL - MED
ul. Dzika 4a, Warszawa
Rejestracja: 662 444 466
Dr Siwik: 604 450 000
Białostockie Centrum Chelatacji
ul. Rzymowskiego 43/28, Białystok
Dr Siwik: 604 450 000
NZOZ OL - MED
ul. Janowicza 30a, Olsztyn
Dr Siwik: 604 450 000