Skuteczność terapii

Bezpieczeństwo

Prawidłowo przeprowadzona terapia chelatowa jest metodą, która nie stwarza dla pacjenta żadnego ryzyka. Jeden z prekursorów tej terapii dr Elmer Cranton, współautor ksiązki “Omijać przepływ wieńcowy” napisał, że wciągu 30 lat: “… chelatacja była użyta bezpiecznie ponad 6 milionów razy u ponad 400 tysięcy pacjentów w samych Stanach Zjednoczonych …”. W swojej praktyce, którą prowadzi od ponad ćwierć wieku EDTA zauważa, że, ” … tempo poprawy przepływu krwi u pacjentów z zablokowanymi tętnicami jest bliskie 82% … znaczny i trwały pożytek uzyskuje się u 75-95%. … żaden skutek uboczny tej terapii nie pojawił się u żadnego z nich…”

Dla terapii dożylnej EDTA został opracowany protokół bazujący na bezpieczeństwie metody przez American College of Advacement Medicine w USA (organizację skupiającą 800 lekarzy z 30 krajów, której celem jest integrowanie różnych gałęzi medycyny dla dobra chorego) jako standard zaleceń dla lekarzy wykonujących te zabiegi na całym świecie. Bezpieczeństwo tej metody zostało potwierdzone m. in. przez szereg badań, które były prowadzone zarówno przez lekarzy stosujących te terapię jak i niezależne instytucje. Wyniki najnowszego badania opublikowano 27 marca 2013 r. w Journal of American Medical Association. Zostało ono przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie przez National Institutes of Heath – państwową instytucję zajmującą się promowaniem medycznych odkryć służących poprawie zdrowia i ratowaniu ludzkiego życia i swoim zasięgiem objęło ponad 1700 dorosłych w wieku 50 lat i starszych w 134 placówkach)

Badanie oficjalnie potwierdziło, że terapia dożylna EDTA może być bezpiecznie stosowana i wykazuje korzyści dla pacjentów, jeśli zachowane są dla niej standardy medyczne i jest prowadzona przez przeszkolonych lekarzy stosujących tę metodę w leczeniu pacjentów.

Nasze placówki
NZOZ CHEL - MED
ul. Dzika 4a, Warszawa
604 450 000, 22 746 91 91
Białostockie Centrum Chelatacji
ul. Rzymowskiego 43/28, Białystok
604 450 000, 85 744 97 97
NZOZ OL - MED
ul. Janowicza 30a, Olsztyn
604 450 000