Prof. dr n. med. Zygmunt Antoszewski

– twórca polskiego płuco-serca i ozonoterapii leczniczej w medycynie

Miażdżyca jest jedną z częstszych chorób naszej cywilizacji. Dotychczas medycyna konwencjonalna nie zna skutecznej i nieinwazyjnej metody leczenia miażdżycy. Terapia chelatowa wypełnia lukę pomiędzy leczeniem farmakologicznym a operacyjnym miażdżycy i jej powikłań.

Nasze placówki
NZOZ CHEL - MED
ul. Dzika 4a, Warszawa
604 450 000, 22 746 91 91
Białostockie Centrum Chelatacji
ul. Rzymowskiego 43/28, Białystok
604 450 000, 85 744 97 97
NZOZ OL - MED
ul. Janowicza 30a, Olsztyn
604 450 000