Prof. dr n. med. Zygmunt Antoszewski

– twórca polskiego płuco-serca i ozonoterapii leczniczej w medycynie

Miażdżyca jest jedną z częstszych chorób naszej cywilizacji. Dotychczas medycyna konwencjonalna nie zna skutecznej i nieinwazyjnej metody leczenia miażdżycy. Terapia chelatowa wypełnia lukę pomiędzy leczeniem farmakologicznym a operacyjnym miażdżycy i jej powikłań.

Nasze placówki
NZOZ CHEL - MED
ul. Dzika 4a, Warszawa
Rejestracja: 662 444 466
Dr Siwik: 604 450 000
Białostockie Centrum Chelatacji
ul. Rzymowskiego 43/28, Białystok
Dr Siwik: 604 450 000
NZOZ OL - MED
ul. Janowicza 30a, Olsztyn
Dr Siwik: 604 450 000