Opinie ekspertów na temat chelatacji EDTA

Terapia chelatowa jest stosowana w leczeniu schorzeń o podłożu miażdżycowym od lat 60. XX wieku. Jeszcze wcześniej użyto jej w celu usuwania ołowiu z organizmu ludzkiego. W tak długim okresie stosowania chelatacji, wielu naukowców z całego świata zainteresowało się tą metodą leczenia. Poniżej przedstawiamy opinie wybitnych ekspertów w dziedzinie chemii, biochemii, farmacji i innych nauk na temat terapii chelatowej z zastosowaniem soli disodowej EDTA.

Prof. Linus Pauling

Prof. Aleksander Ożarowski

Prof. Zygmunt Antoszewski

Prof. Dariusz Kwolek

Opinia noblisty o chelatacji EDTA – Prof. Linus Pauling

linus pauling chelatacja edta

Prof. Linus Pauling

Dwukrotny laureat indywidualnej nagrody nobla

Amerykański chemik, biochemiki, inżynier technologii chemicznej, działacz na rzecz pokoju, autor i pedagog. Opublikował ponad 1200 artykułów i książek. Tygodnik naukowy „New Scientist” nazwał go jednym z 20 największych naukowców wszech czasów, a od 2000 roku został uznany za szesnastego najważniejszego naukowca w historii. Jest jedyną osobą, której przyznano dwie indywidualne Nagrody Nobla. Określany jest mianem największego chemika XX wieku.

    Od ponad dwudziestu lat większość czasu poświęcam na badania i edukację w zakresie żywienia i medycyny zapobiegawczej. Pisałem i wykładałem obszernie o prostych, bezpiecznych i niedrogich środkach mających na celu poprawę długości i jakości życia. W mojej ostatniej książce „Jak żyć dłużej i czuć się lepiej” obszernie omówiłem ten temat. Terapia chelatacyjna EDTA dobrze pasuje do moich poglądów na temat opieki zdrowotnej.

    EDTA zwykle nie występuje w organizmie człowieka, a zatem z definicji nie jest substancją ortomolekularną. Chelatacja jest jednak znacznie bezpieczniejsza i znacznie tańsza niż chirurgiczne leczenie miażdżycy. Lekarze, którzy przestrzegają zasad bezpiecznego i skutecznego podawania EDTA, zatwierdzonego i ogłoszonego przez American College for Advancement in Medicine, włączają wyniki moich badań do programu dot. chelatacji. Zasady te opublikowano w całości w tej książce. Lepsze odżywianie i suplementacja witamin i pierwiastków śladowych są ważną częścią ogólnego programu chelatacja.

    Chelatacja EDTA dla mnie jako chemika i badacza medycznego ma sens. Ma racjonalne podstawy naukowe, a dowody na korzyść kliniczną wydają się dość mocne. Jony metaliczne odgrywają ważną rolę w tworzeniu płytki miażdżycowej. EDTA usuwa te jony ze względnym bezpieczeństwem i bez operacji. Opublikowane badania i bogate doświadczenie kliniczne pokazują, że EDTA pomaga zmniejszyć i zapobiegać powstawaniu blaszek miażdżycowych, poprawiając w ten sposób przepływ krwi do serca i innych narządów. Dowody naukowe wskazują, że chelatacja EDTA może wyeliminować potrzebę chirurgicznego wstawiania bypassów. Chelatacja ma również uzasadnienie do zastosowania jako leczenie zapobiegawcze.

    Prześladowania lekarzy zajmujących się chelatacją w przeszłości przez agencje rządowe i konserwatywne towarzystwa medyczne wydają się wynikać głównie z nieznajomości literatury naukowej i z uprzedzeń zawodowych.

Opinia specjalisty o terapii chelatowej – Prof. Aleksander Ożarowski

aleksander ożarowski chelatacja edta

Prof. Aleksander Ożarowski

Farmaceuta,
Nestor polskiego ziołolecznictwa,
Oficer Armii Wojska Polskiego

Twórca dziewięciu patentów oraz 21 dokumentacji technologicznych do produkcji nowych leków, a także autor kilkunastu książek poświęconych leczniczym właściwościom roślin, w tym kilkakrotnie wydawanego i wznawianego Ziołolecznictwa – Poradnika dla lekarzy.
Był żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczył w powstaniu warszawskim. Był oficerem 1 Armii Wojska Polskiego.

    Moje zainteresowanie metodą chelatacji nastąpiło 10 lat temu i skłoniło do zbierania publikacji dotyczących tej tematyki. Po zapoznaniu się z ich treścią doszedłem do wniosku, że omawiana metoda jest w pełni bezpieczna, gdyż w ciągu ostatnich 20 lat nie stwierdzono zgonu pacjenta po chelatacji EDTA. W tym okresie wykonano w USA wiele milionów zabiegów chelatacji, jak podaje ich statystyka. 

    Metodę tę stosuje się w Kanadzie, Australii, Niemczech, Francji i innych krajach, a ilość osób korzystających z chelatacji stale wzrasta. Na podstawie tych danych doszedłem do wniosku że metoda ta jest naprawdę bezpieczna, uważam też że należy rygorystycznie przestrzegać instrukcji postępowania lekarzy przed podczas i po zabiegu chelatacyjnym wydanej przez American College of Advancement in Medicine.

    Otrzymywane nowe publikacje potwierdzają wcześniejsze doniesienia, że chelatacja jest znakomitym sposobem leczenia osób cierpiących na przewlekłe i nasilające się zatrucia środowiskowe, oraz na postępującą niewydolność układu sercowo-naczyniowego. W niektórych krajach wysoko uprzemysłowionych uznano istnienie nowej jednostki chorobowej — syndromu zatrucia środowiskowego, który poważnie zagraża zdrowiu i powoduje wraz z wadliwym sposobem żywienia, powstawanie licznych chorób degeneracyjnych z nowotworem, cukrzycą, miażdżycą, nadciśnieniem czy otyłością na czele. Drugim ważnym problemem jest od dawna zwiększająca się zapadalność i śmiertelność powodowana zaburzeniami krążenia, w czym Polska niestety przoduje. 

    Jest jeszcze jeden aspekt omawianej sprawy, mianowicie wzrastająca w Polsce liczba obywateli w wieku podeszłym. Dla nich bardzo pomocną może być właśnie chelatacja oczyszczająca organizm i usprawniająca układ immunologiczny, jak podano w artykule „ Chelation Therapy to Reverse Senility” w J. Nutrit. Environmental Med. (Australia). 

    W konkluzji twierdzę z pełnym przekonaniem i zgodnie z posiadaną dokumentacją, że metoda chelatacji jest w pełni bezpieczna i w wysokim stopniu skuteczna. 

    W sytuacji, gdy stan służby zdrowia w Polsce znalazł się na równi pochyłej, upowszechnienie chelatacji i jej akceptacja spotka się ze społeczną aprobatą. 

Opinia eksperta praktyka o chelatacji EDTA – Prof. Zygmunt Antoszewski

zygmunt antoszewski chelatacja edta

Prof. Zygmunt Antoszewski

Specjalista anestezjolog,
Chirurg,
Twórca pierwszego polskiego „płuco-serca”

Twórca pierwszego polskiego „sztucznego płuco-serca”. Wieloletni Kierownik Zakładu Anestezjologii i Reanimacji Centralnego Szpitala Górniczego w Katowicach-Ochojcu. Pionier ozonoterapii w medycynie polskiej. W dorobku Profesora znajduje się 6 patentów, 6 wzorów użytkowych oraz 18 świadectw racjonalizatorskich, a także kilkaset prac naukowo-badawczych i doniesień zjazdowych. Za swoją działalność Profesor został uhonorowany 5-krotnie Nagrodą Rektora Śląskiej Akademii Medycznej, otrzymał również m.in. Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

    Wiadomo, że główny składnikiem preparatu EDTA jest chelaton, który jest stosowany do leczenia chorych. U leczonych chorych badania naukowe nie wykazały działania toksycznego ani szkodliwego i jest on stosowany do dnia dzisiejszego. A preparat EDTA składa się głównie z wersenianu dwusodowego, który jest stosowany w leczeniu u chorych od wielu lat. Podczas chelatacji na podstawie badań pracownianych wg wskazań podaje się choremu mikroelementy.


    Należy podkreślić, że chirurgiczne oczyszczanie naczyń krwionośnych z blaszek i zmian miażdżycowych w łożysku naczyniowym włącznie z siecią kapilarną jest niemożliwe, a miażdżyca u tych chorych postępuje w całym łożysku naczyniowym, która doprowadza do zejścia śmiertelnego chorego. 

    Dlatego metoda rozpuszczania zmian miażdżycowych lipidowych i blaszek miażdżycowych chelatacją jak dotychczas jest jedyną metodą leczenia nieinwazyjnego.

    Wiadomo, że leczenie operacyjne tych zmian ponosi ryzyko, które niekiedy kończy się zejściem śmiertelnym. Metoda operacyjna pozwala na oczyszczenie zmian miażdżycowych w operowanym odcinku łożyska naczyniowego. A chelatacja oczyszcza całą sieć naczyniową włącznie z kapilarną.

    Naukowe piśmiennictwa światowe oceniają metodę chelatacji EDTA jako metodę z wyboru która nie notuje powikłań pod warunkiem, że leczenie jest przeprowadzone prawidłowo. 


    Leczenie operacyjne nie jest metodą leczenia zmian miażdżycowych w całym łożysku naczyniowym.

    Piśmiennictwo światowe ocenia metodę chelatacji jako metodę nieinwazyjną z wyboru i nie notuje powikłań pod warunkiem że leczenie prowadzone jest wg wskazań i prawidłowo.

Opinia ekspercka o terapii chelatowej EDTA – Prof. Dariusz Kwolek

dariusz kwolek chelatacja edta

Prof. Dariusz Kwolek

Biochemik kliniczny,
Specjalista zdrowia publicznego,
Dyplomata ONZ

Autor wielu publikacji i skryptów z zakresu biochemii klinicznej, farmakognozji, rekreacji ruchowej i turystyki jako elementu profilaktyki zdrowotnej. Wyniki swoich badań prezentował na licznych konferencjach międzynarodowych. Wykładał gościnnie na uniwersytetach niemieckich oraz współpracował z niemieckimi koncernami farmaceutycznymi. Od 2003 roku pełni funkcje Kanclerza Krajowego Międzynarodowej Organizacji Edukacji dla Pokoju (IAEWP) stowarzyszonej z ONZ. W 2010 Minister Zdrowia RP Ewa Kopacz powierzyła mu obowiązki specjalisty w zakresie zdrowia publicznego.

    Chelatacja jest znaną metodą biochemicznego oddziaływania na proces wypłukiwania metali ciężkich z organizmu, stosowany przy zatruciach. W postaci wlewu dożylnego EDTA jest stosowana w wielu krajach (USA, Niemcy, Kanada, Francja) nie tylko w przypadku zatruć metalami ciężkimi, ale także w działaniu na procesy redukcji złogów cholesterolowo-wapniowych w naczyniach krwionośnych. 

    Dodatkowym odwołaniem do stosowania metody chelatacji dożylnej w schorzeniach naczyniowych jest fakt prowadzenia tej terapii przez lekarzy w wielu krajach, wspierany przez towarzystwa naukowe, powołane dla tej tylko metody terapii i w odniesieniu do działania EDTA na układ naczyniowy.

    Metoda chelatacji nie występuje w obowiązujących standardach w kardiologii. Nie zmienia to jednak faktu, że stosowana uzupełniająco do standardowego postępowania kardiologicznego, wykazuje wskazywane w publikacjach naukowych efekty biochemiczne względem układu naczyniowego, w odniesieniu do redukcji złogów cholesterolowo-wapniowych w naczyniach. 

    Dla chelatacji EDTA w tym zastosowaniu został opracowany protokół, bazujący na bezpieczeństwie metody, jako standard zaleceń dla lekarzy przez ACAM w USA, na których wzorują się lekarze wykonujący te zabiegi z różnych krajów. 

    Od strony biochemicznej, podnoszony w publikacjach naukowych, jest także silny efekt antyoksydacyjnego działania EDTA. 

Nasze placówki
NZOZ CHEL - MED
ul. Dzika 4a, Warszawa
Rejestracja: 662 444 466
Dr Siwik: 604 450 000
Białostockie Centrum Chelatacji
ul. Rzymowskiego 43/28, Białystok
Dr Siwik: 604 450 000
NZOZ OL - MED
ul. Janowicza 30a, Olsztyn
Dr Siwik: 604 450 000