dr Garry Gordon

– ekspert w dziedzinie terapii chelatowej, jeden z założycieli związku lekarzy stosujących chelatację (American College for Advancement In Medicine – ACAM), “Life Enhancement”

W dzisiejszej medycynie wolno nam używać terminu “analiza wyniku”. Porównajmy grupę moich pacjentów w określonym stadium choroby z grupą chorych leczonych konwencjonalnymi metodami i zobaczymy, ilu moich pacjentów żyje w porównaniu z druga grupą.

Nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem podczas spotkania ze słynnymi kardiologami. Okazało się, że diagnozę zastoinowej niewydolności serca oni uważają niemal za wyrok śmierci, gdyż ponad 60% ich pacjentów umiera w ciągu roku. Ja nie straciłem w ciągu 10 lat ani jednego pacjenta z taką niewydolnością serca! Dla mnie szokująca jest różnica między wynikami osiąganymi przez różne szkoły w medycynie!

Nasze placówki
NZOZ CHEL - MED
ul. Dzika 4a, Warszawa
Rejestracja: 662 444 466
Dr Siwik: 604 450 000
Białostockie Centrum Chelatacji
ul. Rzymowskiego 43/28, Białystok
Dr Siwik: 604 450 000
NZOZ OL - MED
ul. Janowicza 30a, Olsztyn
Dr Siwik: 604 450 000