Wskazania do terapii

Chelatację przeprowadza się w przypadku zatrucia metalami ciężkimi. Środowisko, w jakim żyjemy – powietrze, którym oddychamy, żywność – jaką spożywamy – to już wystarczające przyczyny, aby profilaktycznie przeprowadzić zabiegi chelatacji w celu usunięcia metali ciężkich. To właśnie nagromadzenie tych pierwiastków, na które „pracujemy” wiele lat, może powodować rozwój groźnych chorób, w tym nowotworów.

Chelatacja jest wskazana w przypadku występowania miażdżycy i zmian zwyrodnieniowych, które także rozwijają się długo, „po cichu”, na początku nie dając żadnych objawów. Często nie zdajemy sobie sprawy, że u źródła naszych dolegliwości leży właśnie miażdżyca.

Kuracja chelatowa udrażnia naczynia krwionośne, zaczynając od najmniejszych. Dzięki temu poprawia się ukrwienie i nasz organizm może lepiej funkcjonować. Nie zastąpi ona chirurgii naczyń w przypadku, gdy doszło do całkowitego zatkania naczynia, ale stanowi doskonałe uzupełnienie leczenia chirurgicznego. Chelatację warto przeprowadzić zarówno po zabiegu chirurgicznym na naczyniu, jak i w czasie przygotowania do niego. Dzięki terapii tkanki są lepiej odżywione, co zapewnia lepszy dostęp do naczyń, jak też ułatwia gojenie się ran.

Terapię zaleca się w przypadku takich schorzeń jak:

  • Choroby serca spowodowane zmianami miażdżycowymi w naczyniach wieńcowych:
    • Dusznica bolesna (bóle wywołane niedoborem tlenu w mięśniu sercowym)
    • Przebyty zawał serca, stenty, by-passy
  • Zaburzenia krążenia kończyn dolnych (chromanie przestankowe), choroba Bürgera i Raynauda
  • Zaburzenia krążenia mózgowego spowodowane zwężeniem światła tętnic szyjnych i. kręgowych
  • Po przebytym udarze w celu zmniejszenia następstw oraz zmniejszenia do minimum ryzyka ponownego jego wystąpienia
  • Cukrzyca typu II
  • Choroba Alzheimera

Znaczącą poprawę, a nawet całkowite ustąpienie objawów obserwuje się w chorobach oczu spowodowanych zwapnieniem siatkówki, zaburzeniach słuchu, potencji, migrenie, zaburzeniach równowagi oraz w wielu innych chorobach spowodowanych zaburzeniami gospodarki wapnia w organizmie.

Statystyki wskazują także na skuteczność terapii przy zapobieganiu chorobom nowotworowym u osób z genetycznym obciążeniem rodzinnym.

Nasze placówki
NZOZ CHEL - MED
ul. Dzika 4a, Warszawa
604 450 000, 22 746 91 91
Białostockie Centrum Chelatacji
ul. Rzymowskiego 43/28, Białystok
604 450 000, 85 744 97 97
NZOZ OL - MED
ul. Janowicza 30a, Olsztyn
604 450 000