Przebieg terapii

Jak zacząć terapię?

Na zabiegi chelatacji kwalifikuje lekarz. Po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego lekarz sporządza historię choroby i planuje liczbę zabiegów. To bardzo ważny etap terapii, dlatego zawsze należy zwrócić uwagę, czy osoba oferująca zabiegi chelatacji ma dyplom lekarski i prawo wykonywania zawodu. Ważne jest też, aby lekarz nie tylko wypisywał skierowanie na zabiegi, ale aby pacjent miał świadomość, że znajduje się pod jego opieką.

Na pierwszą wizytę pacjent przychodzi bez skierowania. Chory powinien zabrać z domu dokumentację choroby lub inne wyniki badań, jeśli takie posiada. Lekarz decyduje, czy będą potrzebne dodatkowe badania przed rozpoczęciem terapii.

Podanie EDTA

EDTA podawane jest w płynie, którym zazwyczaj jest sól fizjologiczna lub glukoza. Zabieg ma formę kroplówki, która trwa od półtorej godziny do dwóch. Po zabiegu w ciągu dnia pacjent powinien wypić około 1,5 litra płynów, ponieważ w procesie usuwania szkodliwych substancji nerki potrzebują zwiększonej ich ilości.

Kroplówka aplikowana jest w pozycji siedzącej lub półleżącej. Podczas zabiegu pacjent może czytać, rozmawiać z innymi pacjentami, słuchać muzyki, korzystać z komputera, drzemać.

Jak długo trwa terapia?

Terapia chelatowa wymaga przeprowadzenia 30 lub nawet większej liczby zabiegów, aby działanie było korzystne i przyniosło poprawę. Przeciętnie przeprowadza się 2 – 3 zabiegi w tygodniu.

Pełny efekt często występuje dopiero po kilku miesiącach od zakończenia serii zabiegów. Wynika to z faktu, że musi upłynąć pewien czas potrzebny do regeneracji zniszczonych tkanek. Chelatacja EDTA poprzez korekcję podstawowej przyczyny procesu chorobowego umożliwia organizmowi samodzielne przeprowadzenie leczniczych procesów naprawczych.

Reakcja na EDTA

Ogólne zasady postępowania podczas podawania EDTA są takie same jak przy wszystkich dożylnych wlewach kroplowych. W czasie wlewu może pojawić się pieczenie biegnące wzdłuż żyły. Bardzo rzadko dochodzi do wypływu płynu infuzyjnego poza żyłę, co objawia się pieczeniem i wybrzuszeniem w miejscu wkłucia. Na ogół nie powoduje to żadnych skutków ubocznych, a po kilku godzinach płyn zostaje całkowicie wchłonięty przez tkankę.

Uzupełnianie mikroelementów

EDTA łączy się nie tylko z metalami ciężkim, ale także z metalami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego warunkiem koniecznym jest uzupełnianie mikroelementów poprzez suplementację. Informację o wskazanych mikroelementach pacjent otrzyma po rozpoczęciu terapii. Po dziesięciu kroplówkach wskazane jest zrobienie badań krwi pozwalające określić, czy terapia przebiega prawidłowo. Na badanie kieruje gabinet przeprowadzający chelatację.

Nasze placówki
NZOZ CHEL - MED
ul. Dzika 4a, Warszawa
604 450 000, 22 746 91 91
Białostockie Centrum Chelatacji
ul. Rzymowskiego 43/28, Białystok
604 450 000, 85 744 97 97
NZOZ OL - MED
ul. Janowicza 30a, Olsztyn
604 450 000