dr Garry Gordon

- ekspert w dziedzinie terapii chelatowej, jeden z założycieli związku lekarzy stosujących chelatację (American College for Advancement In Medicine - ACAM), "Life Enhancement"

W dzisiejszej medycynie wolno nam używać terminu "analiza wyniku". Porównajmy grupę moich pacjentów w określonym stadium choroby z grupą chorych leczonych konwencjonalnymi metodami i zobaczymy, ilu moich pacjentów żyje w porównaniu z druga grupą. 

Nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem podczas spotkania ze słynnymi kardiologami. Okazało się, że diagnozę zastoinowej niewydolności serca oni uważają niemal za wyrok śmierci, gdyż ponad 60% ich pacjentów umiera w ciągu roku. Ja nie straciłem w ciągu 10 lat ani jednego pacjenta z taką niewydolnością serca! Dla mnie szokująca jest różnica między wynikami osiąganymi przez różne szkoły w medycynie!