dr n. med. Krystyna Kupryanow-Wolfart

Z pacjentami, u których w procesie terapeutycznym stosowano dożylne podawanie roztworu EDTA, mam kontakt od trzech lat. Z moich obserwacji wynika między innymi, że chelatacja bardzo wyraźnie poprawia komfort życia pacjentów w zaawansowanym wieku. 

Ze względu na zwiększenie wydolności fizycznej i możliwości psychicznych, które pojawiają się wraz z poprawą ukrwienia, powraca chęć do życia, zainteresowanie otoczeniem, cofają się bardzo wyraźnie objawy demencji.