Co to jest EDTA ?

EDTA (kwas wersenowy) to skrót od angielskiej nazwy Ethyleno - Diamine-Tetra - Acetate. Jest to organiczny związek chemiczny i jednocześnie syntetyczny aminokwas. EDTA tworzy kompleksy chelatowe za pomocą 4 atomów tlenu i 2 atomów azotu z jonami metali dwu i więcej wartościowymi, tworząc trwałe związki kompleksowe dobrze rozpuszczalne w wodzie.

Chelatacja EDTA

W terapii chelatowej stosuje się sole kwasu wersenowego. Ich działanie polega na wiązaniu metali dwuwartościowych, tworzeniu z nimi kompleksów dobrze rozpuszczalnych w wodzie, które jako substancje balastowe, nie wchodzące w reakcję z płynami ustroju, są wydalane przez nerki. Najważniejsze działanie, to wiązanie jonów metali ciężkich. Przy normalnym pH krwi (7,4) EDTA wiąże metale w opadającym porządku: żelazo+++, rtęć++, miedź++, aluminium+++, nikiel++, ołów++, kobalt++, cynk++, żelazo++, kadm++, mangan++, magnez++, wapń++. EDTA w pierwszej kolejności łączy się z wapniem znajdującym się w surowicy krwi, potem z wapniem tkanek miękkich. Obecność tego pierwiastka w tych miejscach jest powoduje złe funkcjonowanie organizmu. Wapń w kościach tworzy silne związki, nie ma więc obaw, że zostanie stamtąd wypłukany. Ponadto początkowe obniżenie wapnia w surowicy krwi, zmusza organizm do zwiększonej produkcji parathormonu, który powoduje zwiększone wbudowywanie wapnia w kość.

EDTA w medycynie

EDTA jest w medycynie znany i powszechnie stosowany. Stosuje się go m. in. w leczeniu zaburzeń rytmu komorowego, przy zatruciu glikozydami naparstnicy, przy hiperkalcemii, miejscowo w zmętnieniu rogówki – jontoforeza. Jest stosowany do konserwacji krwi w bankach krwi, krew na EDTA może być przechowywana do 4 tygodni. EDTA jest stosowany przy transporcie narządów do przeszczepów np. serce jest przewożone w 100% roztworze EDTA . Jeszcze nie tak dawno w encyklopediach medycznych i podręcznikach można było bez problemu znaleźć informacje na temat EDTA inaczej zwanego wersenianem dwusodowym. W podręcznikach farmacji można było przeczytać, że „ EDTA jest coraz powszechniej stosowany w celu oczyszczania organizmu ze złogów miażdżycowych. Wykazano bowiem że EDTA zapobiega utlenianiu lipidów i cholesterolu, zmniejsza lepkość krwi, zwiększa elastyczność tętnic, umożliwia lepsze ukrwienie m. sercowego i zapobiega powstawaniu choroby wieńcowej serca.

*Źródło: Leki współczesnej terapii – państwowy spis leków; wydanie z 2003 r.